V minulém týdnu 8. a 11. března si žáci pátých tříd vyzkoušeli během pracovního vyučování vytvořit slavnostní velikonoční tabuli. Jak se jim jejich snažení povedlo, můžete vi dět na několika fotografiích.