Celý týden jsme se na tuto akci pilně připravovali. Vzhledem k letošnímu stému výročí narození se stal tématem Noci s Andersenem spisovatel Jan Drda a my jsme se seznamovali s jeho pohádkami. Každý ročník měl pohádku jinou, aby při pátečním pohádkovém kvízu, mohly skupiny správně odpovědět. V pátek 27.3. jsme se v půl šesté večer již posedmé sešli v naší škole, abychom strávili večer plný hádanek, pohádek, písniček a společných radovánek. Nejdříve jsme si připravili svá spací místečka, pak jsme se v tělocvičně rozdělili do skupinek podle pohádkových postav Jana Drdy a vyrazili hledat otázky z pohádek, které byly schované po celé škole. Když jsme čekali na naši chvíli, malovali jsme pohádkovou postavu. Poté jsme si zatancovali, a pak jsme se těšili, kdy přivezou pizzu. Když jsme ji snědli, setkali jsme se všichni na chodbě, kde jsme náš kvíz vyhodnotili a zazpívali si pár písniček. Ulehli jsme na svá místečka a najednou se ozval ze školního rozhlasu hlas naší paní ředitelky, která nám četla jednu pohádku od Jana Drdy.  To se nám pak krásně spalo. Fotografie zde. (Če)