Letos spalo v naší škole 216 spáčů, přesněji 200 dětí a 16 dospělých. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Děti z prvního stupně podnikly objevnou cestu „Poznáváme Čtyřlístek“, kde na 12 stanovištích plnily úkoly inspirované různými čísly časopisu např. Z pohádky do pohádky, Fifi léčitelkou, Signály z neznáma a další. Pak se již objevila u dveří pizza, která nám všem moc chutnala. Po jídle si každá třída vytvořila svůj plakát s postavičkami Čtyřlístku. U vystavených plakátů jsme se sešli, abychom vyhodnotili naši stezku i obrázky a zazpívali si písničky. Trošku unavení jsme již zalezli do spacáků, kde jsme si četli, poslouchali četbu paní učitelky a nakonec zhlédli film „Čtyřlístek ve službách krále“. Děti z druhého stupně se zase nechaly inspirovat příběhy Harryho Pottera. Nejdříve se rozdělily do správných kolejí, ve kterých soutěžily. Pak si  zatancovaly, a  když ulehly, otevřely své knihy a četly si. Noc se velmi vydařila a moc se nám všem líbila. Fotografie zde.