Městská knihovna v Mostě pořádá ve dnech 29. – 30.3. 2019 od 18:00 – 8:00 již 19. ročník noci s Andersene, na které můžete přihlásit své děti. Jedná se o oblíbenou akci při níž děti nocují v knihovně. Těšit se můžou na pohádky, kvízy, soutěže a noční stezku odvahy s překvapením.
Bližší informace u paní Jitky Belancové, tel. 733 691 599
Počet účastníků akce je kapacitně omezen
Přihlášky si můžete vyzvednout přímo v knihovně v patře u výpůjčního pultu.