V pátek 15. května jsme oslavili Den Evropy. Den Evropy je stanoven na 9. květen, je jedním ze symbolů Evropy a Evropské unie, je připomínkou 9. 5. 1950, kdy francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman představil myšlenku mírové spolupráce v Evropě, proto bývá někdy také nazýván Schumanův den. Někdy bývá jako Den Evropy označován také 5. květen, který je výročím vzniku Rady Evropy (1949). Žáci 1. až 7. ročníku se zúčastnili OLYMPIÁDY EU, sedmáci jako rozhodčí na stanovištích, kde měřili mladších sportovců a šesťáci vedli družstva 14 zemí do olympijských bojů. Zahájili jsme vysvětlením olympijské myšlenky a pravidel soutěží, pak zazněla nad našimi sportovišti hymna OH. Pak už se sportovci označení vlajkami svých zemí pustili s vervou do olympijského zápolení. Dopoledne uteklo jako voda a my jsme už nestihli závěrečnou štafetu, vrchol všech soutěží. Tak snad zase za rok. Ještě jsme se naposledy všichni shromáždili, letmo zhodnotili sportovní výkony, řekli si, že vyhlášení výsledků proběhne v úterý. Nakonec pozdravila naše sportovce ještě JUDr. Irena Moozová z Bruselu, která pracuje pro organizace EU, a  pochválila je za jejich sportovní výkony. Naposledy jsme si poslechli hymnu a rozprchli se domů. A jak to všechno dopadlo? Vyhrála Belgie, na druhém místě skončilo Polsko a třetí místo obsadila Itálie. A přesto podle rčení: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“ , vítězem byl každý, kdo se zúčastnil a předvedl, že mu pohyb není cizí. Fotografie zde.

Naši nejstarší žáci 8. a 9. třídy oslavovali Den Evropy vědomostními soutěžemi smíšených družstev o EU. Tento soutěžní den zahájila zajímavou besedou „Znovu ve škole“ JUDr. Irena Moozová. Poukázala na důležitost vzdělání pro naši budoucnost. Zajímavou formou plnou soutěží  vtáhla žáky do této besedy, ti si tak osvěžili své znalosti o EU a navíc získali mnoho dalších informací o této organizaci. Na začátku je uchvátila hymna EU v podání vynikajícího britského komika Rowana Sebastiana Atkinsona, známého jako Mr. Bean.  Žáci se také dozvěděli, že ani v tak seriózní organizaci jakou Evropská unie je, není nouze o legraci, že i evropští komisaři jsou jenom lidé, kteří mají stejné starosti i radosti jako my. Několik fotografií zde.