V úterý 30. dubna se do naší školy slétli čarodějníci a čarodějnice, byli to naši budoucí prvňáčci. Nejdříve se věnovali čarodějnickému učení, za které dostali každý svou papírovou čarodějnici, určenou ke spálení na hranici, po procvičení čarodějnických triků vylétli ven na čarodějnický rej. Tam již čekala další cháska a spolu se svými budoucími spolužáky utvořila čarodějnický průvod, ten prošel kolem školy a pak zamířil do našich učeben v přírodě. Všechna ta čarodějnická sebranka u velkého ohně tančila, zpívala a také prozradila svá nejúčinnější zaklínadla. V závěru čarodějnického rejdění si všichni opekli buřtíky, dali si horký čaj a ani trošku jim nevadila velká zima a padající kapky deště. Po půl sedmé jsme se neradi loučili, čarodějové a čarodějnice se zase proměnili v děti a ty se pomalu se svými rodiči rozcházeli domů. Několik fotografií zde.