Noc s Andersenem jsme letos věnovali především ilustrátorce Heleně Zmatlíkové, přinesli jsme si knihy, které doplnila překrásnými ilustracemi. Inspirovali jsme se jejími obrázky a pokusili se je namalovat co nejlépe, abychom uspěli v soutěži. V pátek 5. dubna během vyučování děti každé třídy vytvářely plakát s obrázky ilustrací Heleny Zmatlíkové a vymýšlely vlastní báseň nebo příběh, ke kterým by chtěly ilustraci právě od Heleny Zmatlíkové. V půl šesté jsme se všichni se spacáky a karimatkami nastěhovali do školy, nejprve jsme se zabydleli ve svých třídách a ohodnotili obrázky svých spolužáků. Večerní zaměstnání začalo rozdělením všech přítomných do smíšených družstev, která vedli žáci páté třídy. Po škole bylo rozmístěno několik stanovišť, kde družstva plnila různé úkoly z literatury, na stanovištích nám pomohli žáci šesté třídy, kteří se letos se svou třídní učitelkou akce zúčastnili. Po splnění všech úkolů jsme se sešli v jídelně na diskotéce, tam jsme se pěkně vyřádili. Po diskotéce jsme se pustili do pizzy, kterou jsme si nechali dovézt z pizzerie. Nejočekávanější chvíle večera – stezka odvahy – nás teprve čekala. Na svou stezku odvahy ztemnělou školou se naši prvňáčci vydali spolu se svými paními učitelkami nebo staršími spolužáky. Museli projít ze třetího patra do knihovny školy, letos byla stezka strašidelnější než loni, protože letos jsme na stezce měli strašidla ze šesté třídy a ta se hodně snažila, aby se jejich spolužáci báli. Po návratu ze stezky odvahy se žáci zavrtali do svých pelíšků a ještě si poslechli několik pohádek, které jim předčítali jejich nejstarší spolužáci z 6. A. Po čtení následovala ještě pohádka v televizi, u které se postupně usínalo. Některé děti plné nových zážitků však nemohly dlouho usnout. V sobotu ráno v sedm hodin nás probudilo zvonění, všichni jsme si sbalili své věci a uklidili třídy, sešli jsme se všichni naposledy v jídelně na snídani. A jak bylo? Podívejte se na fotografie zde.