envi V říjnu začíná pro žáky 7. a 8. třídy projekt EnviGame, který bude kombinací práce dětí v terénu a aktivit ve třídě s možností využití počítače, multifunkčního mobilního telefonu s GPS s tím, že bude možné hrát hru přes internetovou platformu pro zvýšení herní interaktivity. Do projektu bude zapojeno deset žákovských týmů ze základních škol různých krajů České republiky. Jednotlivé regiony budou žákovskými týmy mapovány z hlediska biodiverzity druhové i ekosystémové, z pohledu kulturního a historického dědictví, využívání přírodních zdrojů, zdraví a životního stylu. Využití vytvořených produktů na dalších školách regionů České republiky bude zajištěno pořádáním krajských vzdělávacích seminářů. Fotografie ze semináře zde.