Zpráva o konání popularizační akce

Název projektu:

Podpora rozvíjení informatického myšlení

Registrační číslo:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322

Datum akce:

11. 3. 2019 – 15. 3. 2019

Garant pop. akcí:

RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Místo konání:

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace

Svážná 2342/1

434 01 Most

IČ: 49872184

 

 

 

Během jarních prázdnin (11. 3. 2019 – 15. 3. 2019) se v naší škole uskutečnil již druhý ročník příměstského tábora na podporu rozvíjení informatického myšlení. Akce se zúčastnilo celkem 30 žáků z 1. až 5. ročníku ZŠ a současně s nimi i členové pedagogického sboru v počtu 2 osob.

Žáci byli z akce nadšení. Někteří z nich se této akce zúčastnili opakovaně. Účast na příměstském táboře se zaměřením na rozvíjení informatického myšlení prohloubila v žácích jejich zájem o polytechnické vzdělávání.

Akce se žákům, pedagogům i vedení školy velmi líbila. Akce tohoto typu mají
na žáky velmi dobrý vliv s pozitivním dopadem. Doufáme v její opakování.