V měsíci říjen jsme s družinkou navštívili lesní podzimní přírodu na Resslu. Děti se kochaly přírodními krásami na tomto místě, kde měly také za úkol sestavit z přírodnin obydlí pro lesní skřítky nebo samotného skřítka „podzimníčka“. Procházka do lesa byla velmi příjemná pro všechny a pokud počasí nám bude přát, navštívíme toto místo znovu a rádi! Fotografie zde.