V rámci projektu „Povídám, povídám pohádku“, dnes naši třídu navštívily čtyři princezny a pan král (žáci z 3. A). Děti plnily úkoly: vymýšlely nejkrásnější jméno pro princeznu, z kouzelné jabloně trhaly jablíčka a skládaly slabiky a slova, pomocí zlatých rybek skládaly ze slov větu, princezně navlékaly korále a četly. Dětem se pohádková čeština moc líbila a všem patří pochvala za práci. Fotografie zde. (ji)