Ve dnech 11.3. a 12.3. proběhlo v prvních třídách „Pohádkové čtení“ místní herečky paní Reginy Razovové. Hravou formou seznámila děti s pohádkami Václava Čtvrtka. Vyprávěla dětem o žabce Márince a jejích kamarádech z okolí rybníka. Využila při tom nejen svých hereckých zkušeností z divadla, ale i netradiční hudební nástroje. Děti byly vyprávěním zaujaté. Na oplátku zazpívaly písničku o zvířátkách a nakreslily ilustraci k pohádce. Už se těšíme na další podobná milá setkání s pohádkou. Fotografie zde. (if)