Termín: 7.-12. dubna 2013

Místo pobytuLancing, Stonehenge,„Zapovězený les, Londýn

Ubytování: dva (popř. více) studenti v jedné rodině – přidělí britská studijní kancelář podle požadovaného seznamu. Adresa a tel. číslo bude oznámeno rodičům vyjíždějících studentů týden před odjezdem.

Cena: 7.990Kč     Podrobnosti o zájezdu jsou zde.