Vážení rodiče dětí přijatých od 1. 9. 2020 do 1. ročníku a do přípravné třídy v naší škole.

Dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzku, která se uskuteční v úterý 16. 6. 2020 od 16.30 hod. v učebně fyziky a chemie v budově naší školy.

Program třídní schůzky:

  1. rozdělení dětí do tříd,
  2. informace k zahájení povinné školní docházky v 1. ročníku a k plnění povinné předškolní docházky v přípravné třídě,
  3. vyplnění přihlášek do školní družiny a do školní jídelny,
  4. vyplnění žádosti ke zhotovení ISIC karty,
  5. školní potřeby pro žáky – základní pomůcky, hygienické pomůcky, pomůcky na výtvarnou a tělesnou výchovu.

Pokud byste se na TS v daném termínu nemohli dostavit, kontaktujte, prosím, ZŘŠ Ing. Marcelu Trčkovou na tel. čísle 734 641 896.

Těšíme se na Vás.