Vážení rodiče,
dovoluji si Vás tímto pozvat na zahajovací třídní schůzku školního roku 2012/2013, která se koná ve čtvrtek 13. 9. 2012 od 17. 00 hod.
Byla bych velmi ráda, kdybyste se této schůzky zúčastnili. Třídní učitelky Vás potřebují seznámit se změnami ve školním řádu, v pravidlech pro hodnocení žáků, organizací plaveckého výcviku ve čtvrté třídě a také se změnami, které souvisí s Vyhláškou 256/2012 Sb. (dozor nad žáky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním).
Pokud nemůžete přijít, domluvte si, prosím, s třídní učitelkou Vašeho dítěte termín, kdy se do školy dostavíte.
Těším se na vzájemnou spolupráci s Vámi.
Mgr. Jana Nachtigalová, ředitelka školy