V pátek 16. listopadu zavítal do naší školy Michal Procházka ze sokolnické společnosti TEIR s programem Lovci a jejich kořist. Děti si v tělocvičně vyslechly přednášku s filmovými ukázkami ze života dravců v přírodě. V hodinovém bloku přednášející vyprávěl dětem o obojživelnících, plazech, rybách, bezobratlých a samozřejmě savcích. Vyprávění bylo zaměřeno na vztahy mezi lovci a jejich kořistí ve všech živočišných třídách, od hmyzu po savce. Promítáním nejzajímavějších dokladů chování vysvětloval přednášející lovecké strategie, důležitost učení, obranu kořisti i nutnost existence lovců v přírodě. Pro zatraktivnění došlo i na ukázku několika živých exemplářů různých druhů lovců.