Dne 5. března navštívila paní Korbová školní družinu, aby seznámila děti se základními prvky první pomoci. Přinesla s sebou zajímavé pomůcky, které si děti mohly vyzkoušet. Foukaly do figurín, masírovaly srdce, ale mohly si zkusit i zavázat ránu pomocí obvazu. Některé děti již věděly, co je první pomoc a některé se tyto informace dozvěděly právě dnes. Děti si na konci přednášky vyplnily také kontrolní test s obrázky, aby zjistily, co si zapamatovaly. Každý nakonec dostal výslužku – brožurku první pomoci a diplom malého záchranáře. Paní Korbové velmi děkujeme! Několik fotografií zde.