Tentokrát se předškoláci sešli ve školní družince, kde měli možnost poznat prostory našich družin. Vyzkoušeli si některé hry, vyrobili vánoční kometku, zasoutěžili si v porážení kuželek, ukázali sportovní zdatnost při přeskakování met. Předvedli své počtářské a někteří i čtenářské dovednosti. Všichni byli spokojeni a na závěr i oceněni za své snažení. Obdrželi závěrečné vysvědčení a malé překvapení.Fotografie zde.