Letošní druhé setkání s předškoláky proběhlo v úterý 25. listopadu, děti spolu s rodiči přišli do výtvarné třídy. Po prvotním rozkoukání se děti s paní učitelkou šly podívat na kouzelnou pec. Ta byla velice smutná. Děti rychle přišly na to, že pec je smutná, protože má prázdné bříško. A tak se všechny s nadšením pustily do práce, aby bříško pece bylo brzy plné. Nejprve trochu hnětly hlínu v rukách, jak jim paní učitelka poradila, aby si ji zahřály a pak ji uválely válečkem, z hlíny vykrojily krásného vánočního kapříka, při vykrajování jim trošičku pomohly jejich maminky a babičky. Nakonec si děti své rybičky ozdobily, udělaly jim oči a šupinky, upravily také ploutvičky. Označení kapříka obstarali dospělí, aby si během posledního předvánočního setkání odnesl každý svého kapříka. Po dobře odvedené práci se budoucí školáčci ještě jednou sešli u kouzelné pece. Skutečně! Pec se usmívala. Je kouzelná! Těší se, jak všechny krásné kapříky upeče. Nakonec ještě medaile a sladká odměna. Pozor děti! Sejdeme se po první adventní neděli 2. prosince ve školní družince, po skončení programu zažijete s námi VÁNOČNÍ SVĚTÉLKOVÁNÍ, při kterém rozzáříme naši školu, k tomu nám vaši budoucí spolužáci zazpívají koledy, zahrají na flétničky a přednesou básničky. Fotografie zachycující práci dětí s keramickou hlínou zde. (ik)