V pátek 12. 5. nás navštívili členové skupiny historického šermu Perštejni z Pardubic s představením Staré pověsti české. Děti se zábavnou formou seznámily s těmi nejznámějšími pověstmi O Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Bivoji, O Libuši a jejích proroctvích, O Přemyslovi, O Horymírovi, kterého jeho věrný kůň Šemík zachránil před smrtí skokem ze skály na Vyšehradě. Někteří žáci se i do programu zapojili, cestovali směrem na západ s bratry Čechem a Lechem, aby se usídlil na úpatí hory Říp. Žáci si zábavnou formou zopakovali své znalosti pověstí.  Všem se představení moc líbilo. Na  závěr si všichni mohli prohlédnout používané rekvizity. Fotografie zde.