Po projednání se zřizovatelem bude 1. 2. 2019 (pololetní prázdniny) a 11. 3. 2019 až 15. 3. 2019 (jarní prázdniny) přerušen provoz školní družiny.