Po předchozím projednání se zřizovatelem bude v pátek 31. 1. 2020 (pololetní prázdniny) a od pondělí 3. 2. 2020 do pátku 7. 2. 2020 (jarní prázdniny) přerušen provoz školní družiny.