Jak se učit pravidlům slušného chování netradiční formou, předvedli členové divadla Ve Tři, za finanční podpory Magistrátu města Mostu žákům 1. stupně dne 11. 11. 2016. Herci zahráli záporné role, tzn. „jak se to dělat nemá“. Žáci naopak hráli, jak to má být správně a vyměnili si tak role žákovské za učitelské. Žákům se takováto forma výuky moc líbila a většina z nich se aktivně zapojila do programu. Fotografie zde.