V pátek 14. 9. 2012 proběhla na naší škole interaktivní prezentace a nábor žáků do kroužku elektroniky. Tentokrát byla tato akce zaměřena na žáky 2. stupně. Během hodin fyziky si mohli vyzkoušet různé činnosti, např. pájení.

Děkujeme tímto Ing. Srkalovi a panu Kejkrtovi za názorné ukázky činností, které by mohli žáci dělat, pokud by se stali členy kroužku elektroniky, jehož sídlo se nachází v těsné blízkosti naší školy. Důkazem, že tato akce žáky opravdu zaujala, je přiložená fotogalerie zde.