Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení

Nabídka středních škol

Seznam nabídky středních škol pro rok 2022

Vzor zápisového lístku

Vzor zápisového lístku na střední školy

Termíny odevzdání přihlášek ke studiu

Termíny týkající se přihlášek na střední školy