V září se třídy 3.A a 3.B vypravily na turistickou vycházku na hrad Hněvín. Z místní rozhledny děti pozorovaly okolí města Mostu – významné budovy, sportovní a rekreační areály. Vycházku spojily i se sběrem kaštanů. Následující dny ve škole si děti prohlédly na fotografiích budovy ze starého Mostu, získaly informace o přesunutém kostelu a o Hněvíně. V krátkém dokumentu shlédly dějiny Mostu. Své zážitky pak uplatnily ve výtvarné a pracovní výchově, když malovaly a lepily Hněvín.  Fotografie zde.