Dne 2. června jsme my, žáci 9.A, prezentovali své práce na ZUŠ Gassmana v Mostě. Jednalo se o projekt Post Bellum – Příběhy našich sousedů. Tímto projektem se zabýváme už více jak půl roku, během něhož nahráváme pamětníky na diktafon, stříháme nahrávky, tvoříme scénáře a prezentace nebo vyhledáváme informace. A dnes nastal ten den, kdy máme svou práci prezentovat. Nejdříve začíná generální zkouška, na které si můžeme vyzkoušet, jak bude prezentace probíhat před veřejností. A pak nás už čeká hlavní část programu. Všichni jsme trochu nervózní, ale i šťastní, že můžeme ostatním představit svou práci. Na úvod měla paní Benešová krásný proslov a následně přišla na řadu naše první skupina s příběhem pana Miroslava Seidla. Nastupovali další žáci z mosteckých škol a postupně se dostalo i na naší druhou skupinu, prezentující život Jana Darsy. Vše se nám podařilo a měli jsme z toho dobrý pocit i zážitky. Na konci proběhlo závěrečné vyhlášení a naše skupina s příběhem Jana Darsy vyhrála druhé místo.

Lada Bánoková