Během projektu „Povídám, povídám pohádku“ prožili žáci prvních, druhých a třetí třídy celý týden s pohádkami. Ve všech vyučovacích hodinách je provázely pohádkové postavičky, s kterými vymýšleli věty, třídili slova, počítali, rýmovali, skládali puzzle, malovali, stříhali, lepili, stavěli, tancovali a zpívali. S pohádkami děti nezůstaly pouze ve třídě, ale našly je i v hudebně, v tělocvičně a v učebně s interaktivní tabulí. A jako každý rok připravili žáci třetí třídy překvapení pro naše nejmladší, v úterý přišli do školy převlečení za prince a princezny. Čekal je těžký úkol, princové s princeznami učili své nejmladší spolužáky počítat, číst i psát. Všem dětem se pohádkový týden moc líbil. S jakým nadšením plnily pohádkové úkoly, můžete vidět na fotografiích.