Děti ze 4. oddělení ŠD se pilně zabývaly týdenním projektem Město a doprava. Společně jsme si prohlédli spoustu encyklopedií s dopravními prostředky. Cestovali jsme v mapách našeho města, kde jsme hledali svoje bydliště i známé objekty a instituce města Mostu. Zároveň si děti zopakovaly pravidla silničního provozu. V průběhu týdne se nám podařilo vyrobit vlastní město, ve kterém jsme si zkoušeli různé dopravní situace. Stále je k dispozici ke hraní klukům i holkám a stalo se jednou z nejoblíbenějších hraček naší družinky. Fotografie zde..