Ve čtvrtek 9. dubna jsme mohli zahlédnout některé děti naší školy v cyklistických helmách. Proč? V tento den se totiž naše asfaltové hřiště proměnilo v hřiště dopravní. Děti se zde rozdělily na chodce a cyklisty, aby si vyzkoušely skutečný dopravní ruch. Nejdříve ale proběhla přednáška na téma správný chodec a cyklista, aby děti mohly správně splnit testy. Fotografie zde.