16.února jsme splnili další z úkolů pilotního projektu – jednodenní hru: „Ekostopy naší školy“. Žáci pátrali po odpovědích na otázky: Chová se naše škola zodpovědně k životnímu prostředí? Šetří přírodní zdroje? Dále si mohli vypočítat vlastní ekologickou stopu a porovnat se s ostatními.Výsledky si můžete prohlédnout na stránkách projektu zde. Fotografie z projektu zde.