Důležité sdělení

V souladu s  odst. (2) §24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů volný den (ředitelské volno) v pátek dne 29. 9. 2023. 

Po předchozím projednání se zřizovatelem nebude v provozu školní družina, školní klub a školní jídelna. 

více informací
Zpět

Projekty

Mléko, ovoce a zelenina do škol

Projekty, Úterý, 12.09.2023

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Férová snídaně v duchu FairTrade

Projekty, Úterý, 16.05.2023

V sobotu se celá naše škola zapojila do celosvětové akce Férové snídaně. Akce byla velmi zdařilá a setkali jsme se na snídani jak s našimi žáky, tak s učiteli nebo vedením školy. Krásné počasí a výborné FairTrade dobroty nám zpříjemnily den a nastartovaly nás do jarního víkendu. Na naší školní zahra…

Projekt Recyklohraní - Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí

Projekty, Úterý, 18.04.2023

Naše škola získala osvědčení v projektu Recyklohraní! Od organizátorů:  V roce 2022 jste do našeho systému odevzdali 0,06 t vysloužilých elektrospotřebičů, které jsme následně předali našim smluvním zpracovatelům.  Ti elektroodpad zpracovali tak, že vrátili zpět do oběhu více než 90 % materiálu. …

Projekt "S radostí do školy 0086/PODSKOL/2022"

Projekty, Pátek, 20.01.2023

Naše škola je zapojena do projektu MŠMT "S radostí do školy 0086/PODSKOL/2022". 

Fair Trade

Projekty, Pátek, 20.01.2023

Fair trade (česky spravedlivý obchod) je způsob obchodu, který zaručuje producentům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Základní principy fair trade férové obchodní podmínky dodržování lidských a pracovních práv zákaz dětské práce rozvoj komunit šetrnost k životnímu prost…

Přírodní zahrady

Projekty, Pondělí, 30.01.2023

Letní třída a Naučná stezka stromů – úprava a rozšíření

NPO

Projekty, Středa, 08.02.2023

OP JAK

Projekty, Pátek, 21.07.2023

OP VVV – Šablony III

Projekty, Úterý, 14.02.2023

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Mléko a ovoce do škol

Projekty, Pondělí, 06.02.2023

O projektu: Školní projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol je projekt Evropské unie, který je vymezen evropskou legislativou: nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/39, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40. V české legislativě …

Přejít na stránku: 1


Komunikace

Naše žáky v hodinách učíme spolupráci a dobré komunikaci

Rozvoj

Dbáme na rozvoj naší školy a do výuky začleňujeme moderní technologie.

Učení

Žákům předáváme zkušenosti, dovednosti a znalosti

Hodnocení

Společně hledáme nejlepší cesty výuky a hodnocení žáků.

Zdraví

Jsme škola přátelská k dětem s alergií a astmatem.