Zpět

Projekt Recyklohraní - Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí

Zpět na seznam článků

Naše škola získala osvědčení v projektu Recyklohraní!

Od organizátorů: 

V roce 2022 jste do našeho systému odevzdali 0,06 t vysloužilých elektrospotřebičů, které jsme následně předali našim smluvním zpracovatelům. 
Ti elektroodpad zpracovali tak, že vrátili zpět do oběhu více než 90 % materiálu. Celý tento proces má samozřejmě dopady na životní prostředí – a to jak negativní, tak pozitivní. Vrácení materiálu do oběhu však především znamená úsporu primárních zdrojů – není například nutné těžit rudu pro získání železa, mědi, stříbra, nebo zlata. Dopady na životní prostředí jsou v takovém případě mnohonásobně vyšší. Rozdíly mezi náklady životního prostředí na těžbu primárních zdrojů a náklady životního prostředí na systém sběru a recyklace, jsou součástí výpočtu úspor a pozitivních dopadů na životní prostředí, které jsme na základě vámi předaného množství za rok 2022 pro vás připravili. Osvědčení o vašem přínosu životnímu prostředí vám jako poděkování za naši spolupráci přikládáme k této zprávě.
Pro případ, že budete mít zájem se svým přínosem a dosaženými výsledky podělit i s veřejností, nabízíme vám připravený článek s informacemi o naší vzájemné spolupráci. Článek je určen  pro všechny naše partnery proto si slovo obyvatel můžete adekvátně nahradit – žák, student atd.
Věříme, že se nám podaří vzájemnou spolupráci nadále rozvíjet a společně přispějeme ke snižování negativních dopadů na životní prostředí a zvyšování kvality života nás i našich dětí. 

Dokumenty

  Název Datum Velikost
envvyuctovani_osvedceni.pdf 18.04.2023 1.1 MBKomunikace

Naše žáky v hodinách učíme spolupráci a dobré komunikaci

Rozvoj

Dbáme na rozvoj naší školy a do výuky začleňujeme moderní technologie.

Učení

Žákům předáváme zkušenosti, dovednosti a znalosti

Hodnocení

Společně hledáme nejlepší cesty výuky a hodnocení žáků.

Zdraví

Jsme škola přátelská k dětem s alergií a astmatem.