1. Provozní doba
 • Pondělí až pátek (včetně státního svátku 8. 5. 2020)
  16.00 – 20.00 hod.
 • Sobota a neděle 9.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 20.00 hod.
 1. Návštěvu a využití školního hřiště je nutné si předem telefonicky zarezervovat na uvedených číslech: 730 575 277 (správce hřiště) nebo 730 575 278 (ŘŠ)
 2. Na sportovišti není možné využívat související vnitřní prostory – zejména společné šatny, umývárny a sprchy.
 3. Použití toalet je možné za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorách nepotkávalo vícero osob a bylo zajištěno provádění zvýšených hygienických opatření (po každém použití WC je povinná jeho dezinfekce).
 4. V průběhu sportovních aktivit nejsou sportovci povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
 5. Sportovat může společně maximálně 10 osob, je dovolena přítomnost trenérů, asistentů a pomocného personálu do maximálního počtu 15 osob – na příslušné hřiště.
 6. Každé samostatné sportoviště je dovoleno obsadit skupinou 10 sportovců, viz bod 6.

Např. školní hřiště obsahuje atletický ovál a fotbalové hřiště, na hřišti se může nacházet celkem 20 osob + trenéři, asistenti a pomocný personál do maximálního počtu 30. Jednotlivé skupiny se však nesmí setkat, promíchávat ani přecházet průběžně na jiné sportoviště.

 1. Není dovoleno rozdělit fotbalové hřiště na 2 poloviny pro 2 x 10 sportovců!
 2. Sportující osoby musejí být od sebe vzdáleny minimálně 2 metry.
 3. Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
 4. Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.
 5. V případě pronájmu školních hřišť sportovním klubům si dezinfekci na sportovištích zajistí sportovní kluby.
 6. Sportovní kluby budou používat výhradně své pomůcky a sportovní náčiní, rovněž
  si samy zodpovídají za dezinfekci nářadí.
 7. Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní řád školního hřiště a řídit se pokyny správce hřiště.

 

Mgr. Jana Nachtigalová, ředitelka školy