První letošní setkání s předškoláky proběhlo v úterý 7. března, děti spolu s rodiči přišli do výtvarné třídy. Nejprve paní učitelka děti přivítala a ukázala jim velice smutnou kouzelnou pec. Pec je smutná, protože má prázdné bříško. A tak se všechny děti s nadšením pustily do práce, aby bříško pece bylo brzy plné, uválely válečkem placku  z hlíny,  vykrojily vajíčko a ozdobily. Po dobře odvedené práci se budoucí školáčci ještě jednou sešli u kouzelné pece. Skutečně! Pec se usmívala. Je kouzelná! Těší se, na pečení. Paní učitelky dětem jejich krásná dílka v kouzelné peci upečou, aby si je mohly na posledním setkání 28. března vyzvednout a odnést domů. Nakonec ještě děti dostaly sladkou odměnu. Pozor děti! Sejdeme se zase 14. března ve školní družince.  Fotografie zachycující práci dětí s keramickou hlínou zde.