Oznamuji, že v pondělí 29. 6. 2020 a v úterý 30. 6. 2020 vyhlašuji volné dny dle §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z technických důvodů (zahájení opravy střechy nad žákovskými dílnami, zahájení rekonstrukce podlahy ve školní kuchyni
a zahájení poslední etapy rekonstrukce elektroinstalace v budově školy).

Mgr. Jana Nachtigalová, ředitelka školy