Oznamuji, že v pátek 21. 12. 2018 vyhlašuji volný den dle §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) z organizačních důvodů po předchozím projednání
se zřizovatelem a se zákonnými zástupci žáků školy. Zároveň bude přerušen provoz školní družiny a školní jídelny. Provozní doba kanceláře školy bude tento den od 7.30 do 10.00 hod.

Mgr. Jana Nachtigalová
ředitelka školy