Žáci 3. A dnes měli příjemnou hodinu českého jazyka. V rámci akce „Rodiče a prarodiče čtou dětem“ přišla paní Záchvějová (maminka našeho nového žáka) a četla dětem z knížky Pohádkový dědeček od E. Petišky vyprávění: O panu Šnofousovi. Děti nejprve poslouchaly, potom odpovídaly na otázky a nakonec si na příběhu procvičily právě probíranou látku českého jazyka.Čtení bylo příjemné a děti se zaujetím naslouchaly. Paní Záchvějové touto cestou ještě jednou děkuji