Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace

pořádá

kurz nápravy grafomotorických obtíží dětí školního věku

(potíže se psaním)

Délka kurzu:      3 měsíce
Zahájení kurzu: úterý 26.2. v 16.00 hod. v učebně výtvarné výchovy
Cena kurzu:      400,- Kč

Bližší informace poskytnou kvalifikované pracovnice v den zahájení kurzu na informativní schůzce 26.2. 2013

Vezměte s sebou přezutí pro sebe i Vaše dítě.

Na Vaši účast se těší učitelky

Mgr. Vlasta Šnajdrová a Mgr. Marie Kudrnová

přihláška ke stažení zde.