Na čtvrtek 27. září měl první stupeň naplánovanou dopolední vycházku na Hněvín se sběrem kaštanů, ráno jsme však při cestě do školy pěkně zmokli, a tak jsme zůstali ve škole. Po prvních dvou hodinách se začalo vyčasovat, proto jsme se po svačince vypravili ven. Nešli jsme na Hněvín, to bychom už s mladšími dětmi nestihli, ale vyrazili jsme do areálu bývalých kasáren, kde je kaštanů hodně. Nás bylo ale více, a tak jsme se rozdělili na dvě party, prvňáčci, druháci a třeťáci šli do parku na Zahražanech a ti starší, čtvrťáci a páťáci, došli až do Žižkovy ulice. Děti sbíraly kaštany s vervou a za chvíli již v parku nebyl na zemi ani jeden.  Sbírali jsme ještě při zpáteční cestě do školy. Když jsme kaštany odevzdali panu školníkovi, měl z nás radost, nasbírali jsme jich celkem 212 kg. Svůj úkol jsme splnili a máme potravu pro zvířátka na zimu. Fotografie z akce jsou zde.