V tomto školním roce opět pokračujeme ve sběru následujících druhotných surovin:

  • Papír
  • PET lahve
  • TETRAPAK obaly
  • ALU obaly – novinka

Tyto můžete nosit každý čtvrtek od 7.30 do 7.55 hod. do spalovny školy.

Nově sbíráme:

  • vybité baterie (celoročně do zeleného boxu naproti nápojovému automatu) – ne autobaterie
  • drobná elektrozařízení – rozbité fény, žehličky, žehličky na vlasy, staré mobilní telefony,……(celoročně do červené popelnice v přízemí školy – bude dovezena v nejbližší době)
  • větší elektrospotřebiče – PC, monitory, kávovary, televize,….. (do 1. šatny – každé úterý od 7.30 do 7.55 hod.)