V pátek skončila po měsíci sbírka pro psí útulek, do které se zapojila řada žáků a zaměstnanců školy. Všem, kteří do sbírky přispěli, patří velké poděkování od organizátorů sbírky i od pana ředitele útulku v Rudolicích, který si nasbírané produkty odvezl. Snad se nám podařilo aspoň trochu opuštěným pejskům pomoci. Samozřejmě že toto sbírkou vaše pomoc nemusí končit. Vaši pomoc přivítají celoročně – materiální nebo třeba procházky s pejsky.
Poděkování patří i členům žákovského parlamentu a dalším žákům z 2. Stupně, kteří s vybíráním pomáhali.
A které třídy byly nejaktivnější? Pořadí je sestaveno podle procentuálního počtu žáků ve třídě.
1.místo – třída I.B, druhé místo – třída III.A, třetí místo – třída IV.B.
Na dalších místech se třídy umístily v pořadí:
4.-I.A, 5.-IV.A, 6.-III.B, 7.-II.A, 8.-VIII.A, 9.-V.A, 10.-IX.A, 11.-12.-I.C a II.B, 13.-VI.A, 14.-VII.A