V pátek  27.11.  skončila po měsíci sbírka pro psí útulek, do které se zapojila řada žáků a zaměstnanců školy. Všem, kteří do sbírky přispěli, patří velké poděkování od organizátorů sbírky i od pana ředitele útulku v Rudolicích, který si nasbírané produkty odvezl. Snad se nám podařilo aspoň trochu opuštěným pejskům pomoci. Samozřejmě že toto sbírkou vaše pomoc nemusí končit. Vaši pomoc přivítají celoročně – materiální nebo třeba procházky s pejsky.

Poděkování patří i členům žákovského parlamentu a dalším žákům z 2. stupně, kteří s vybíráním pomáhali.

A které třídy byly nejaktivnější? Pořadí je sestaveno podle procentuálního počtu žáků ve třídě.