Zaměstnanci naší a dalších škol se zúčastnili semináře o alergiích a astmatu. Seminářem nás provázeli: MUDr. Václava Gutová, MUDr. Martin Fuchs a PaedDr. Lenka Kubrichtová. Program semináře zahrnoval témata výchovy ke zdraví ve školách, astma a alergie školních dětí a workshop s nácvikem poskytování první pomoci. Ačkoli byl seminář držen profesně ve vážné rovině, vzal Martin Fuchs své některé příspěvky s humornou nadsázkou, což nebylo rozhodně na škodu. Více informací  najdete na stránkách projektu. Několik fotografií zde a certifikát školy přátelské dětem s alergií a astmatem k nahlédnutí tady.(rm)