Setkání s předškoláky proběhlo v úterý 24. listopadu, děti spolu s rodiči přišli do výtvarné třídy. Nejprve paní učitelka děti přivítala a ukázala jim kouzelnou pec. Ta byla velice smutná. Děti rychle přišly na to, že pec je smutná, protože má prázdné bříško. A tak se všechny s nadšením pustily do práce, aby bříško pece bylo brzy plné, uválely válečkem placku  z hlíny,  vykrojily hlavu čertíka a ozdobily ji, udělaly oči, kudrnaté vlasy, nos a pusu s vypláznutým jazykem. Po dobře odvedené práci se budoucí školáčci ještě jednou sešli u kouzelné pece. Skutečně! Pec se usmívala. Je kouzelná! Těší se, jak všechny strašidelné čertíky upeče. Nakonec ještě děti dostaly sladkou odměnu. Pozor děti! Sejdeme se zase 1. prosince ve školní družince, po skončení programu zažijete s námi VÁNOČNÍ SVĚTÉLKOVÁNÍ, při kterém rozzáříme naši školu, k tomu nám vaši budoucí spolužáci zazpívají koledy, zahrají na flétničky a přednesou básničky. Fotografie zachycující práci dětí s keramickou hlínou zde.