Seznam dětí přijatých do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021

 
 

1.

154/2020

 

35.

191/2020

 

 

2.

155/2020

 

36.

192/2020

 

 

3.

157/2020

 

37.

193/2020

 

 

4.

158/2020

 

38.

194/2020

 

 

5.

159/2020

 

39.

195/2020

 

 

6.

162/2020

 

40.

196/2020

 

 

7.

163/2020

 

41.

197/2020

 

 

8.

164/2020

 

42.

200/2020

 

 

9.

165/2020

 

43.

201/2020

 

 

10.

166/2020

 

44.

202/2020

 

 

11.

167/2020

 

45.

203/2020

 

 

12.

168/2020

 

46.

205/2020

 

 

13.

169/2020

 

47.

206/2020

 

 

14.

170/2020

 

48.

207/2020

 

 

15.

171/2020

 

49.

208/2020

 

 

16.

172/2020

 

50.

209/2020

 

 

17.

173/2020

 

51.

210/2020

 

 

18.

174/2020

 

52.

211/2020

 

 

19.

175/2020

 

53.

212/2020

 

 

20.

176/2020

 

54.

213/2020

 

 

21.

177/2020

 

55.

214/2020

 

 

22.

178/2020

 

56.

215/2020

 

 

23.

179/2020

 

57.

216/2020

 

 

24.

180/2020

 

58.

217/2020

 

 

25.

181/2020

 

59.

220/2020

 

 

26.

182/2020

 

60.

228/2020

 

 

27.

183/2020

 

61.

231/2020

 

 

28.

184/2020

 

62.

232/2020

 

 

29.

185/2020

 

63.

236/2020

 

 

30.

186/2020

 

64.

237/2020

 

 

31.

187/2020

 

65.

241/2020

 

 

32.

188/2020

 

66.

242/2020

 

 

33.

189/2020

 

67.

249/2020

 

 

34.

190/2020

     

 

 
           

K ZV byly přijaty všechny děti, které byly zapsané v řádném termínu (poprvé u zápisu) i po OPŠD.

V některých žádostech o přijetí k ZV chyběl kontakt (telefonní číslo nebo e-mailová adresa) na zákonného zástupce dítěte. V těchto případech neměla škola možnost k předání registračního čísla žádosti k ZV zákonnému zástupci zapsaného dítěte.

 

Registrační číslo žádosti k ZV Vám sdělí ředitelka školy na MT 730 575 278.

Plánujeme otevření 3 tříd 1. ročníku. Termín zahajovací třídní schůzky budoucích žáků 1. ročníku bude zveřejněn na www.1zsmost.cz v průběhu června 2020.

Otvíráme přípravnou třídu pro děti s OPŠD a děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014.