Důležité sdělení

Setkání budoucích prvňáčků a dětí přípravné třídy proběhne 23.5. od 16:00. 

První třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a dětí do přípravné třídy se koná 13.6. od 16:00 hod. 

více informací
Zpět

Úspěchy

První v násobíku!

Úspěchy, Úterý, 23.05.2023

Dne 17.5. se konala matematiká soutěž pro žáky 4.-5. tříd - "Násobík". Naši žáci se můžou pochlubit výborným výsledkem. V jednotlivcích získala 1. místo Kateřina Dorňáková. Matěj Kritzbach a Sofia Martynenko se umístili v první desítce. Společně, pak zaobojovali a v soutěži školních kolektivů získal…

Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

Úspěchy, Čtvrtek, 04.05.2023

Naše škola získala titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně, který uděluje Klub ekologické výchovy ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO. Titul je škole propůjčen na období 2023-2025. 

Výhra v matematické olympiádě ROVNÍK

Úspěchy, Čtvrtek, 04.05.2023

Naši žáci se umístili na prvním místě v matematické olympiádě na soutěži ROVNÍK.  Yuliia Smyshliaiva  Filip Šikl Gratulujeme!

Okresní kolo matematické olympiády

Úspěchy, Pátek, 14.04.2023

Náš žák Matěj Kritzbach ze třídy 5.C (v kategorii soutěže pro 6. ročníky) se úspěšně umístil v okresním kole matematické olympiády na 5. místě.  Zdroj obrázku: https://cgym-kh.cz/

Matematická soutěž KLOKAN

Úspěchy, Pátek, 14.04.2023

Naši žáci se úspěšně účastnili okresního kola soutěže KLOKAN a jeho kategorií Cvrček, Klokánek a Benjamin.  Kategorie BENJAMIN Vojtěch Havlůj (7.A) - 4. místo  Matěj Krizbach (6.B) - 5.-6. místo Pavel Hostaša (7.A) - 5.-6. místo  Barbora Pačesová (7.A) - 10. místo  Kategorie CVRČEK  Ada…

Soutěž v anglickém jazyce

Úspěchy, Středa, 22.03.2023

Ve třetím únorovém týdnu se na naší škole konalo školní kolo soutěže olympiády z anglického jazyka. V kategorii I:A (6.a 7. ročník) se zúčastnilo 9 žáků. 1. místo získal Vojta Havlůj ze 7.A. Vojta Galko ze 7.B obsadil 2. místo a na 3. místě se umístili Ema Jeřábková a Martin Palfi ze 7.B V kategor…

Okresní kolo matematické olympiády

Úspěchy, Středa, 22.03.2023

Žáci naší školy se úspěšně účastnili Okresního kola matematické olympiády. Mezi úspěšné účastníky patří Matěj Kritzbach, který se umístil na 3. místě ve své kategorii, dále Vojtěch Korec, Anna Rudlová, Barbora Zrubecká, Šimon Veselovský a Mayer Filip. A ve vyšším ročníku se umístil Šimon Vála na 4. …

Mladý chemik ČR - krajské kolo

Úspěchy, Čtvrtek, 16.03.2023

V úterý 7. 3. 2023 se v laboratořích Střední odborné školy technické a zahradnické v Lovosicích uskutečnilo 3. kolo soutěže Mladý chemik ČR, do kterého postoupily i žákyně naší školy Tereza Kudrnová a Tereza Froňková. Skvělého úspěchu dosáhla Terezka Kudrnová, která obsadila 7. místo. Terezka Froňko…

Přejít na stránku: 1


Komunikace

Naše žáky v hodinách učíme spolupráci a dobré komunikaci

Rozvoj

Dbáme na rozvoj naší školy a do výuky začleňujeme moderní technologie.

Učení

Žákům předáváme zkušenosti, dovednosti a znalosti

Hodnocení

Společně hledáme nejlepší cesty výuky a hodnocení žáků.

Zdraví

Jsme škola přátelská k dětem s alergií a astmatem.