Důležité sdělení

Všechny potřebné informace k zápisu dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2024/2025 naleznete na tomto odkazu včetně odkazu na registraci k zápisu: https://www.1zsmost.cz/skola/zapis-do-prvni-tridy-ve-skolnim-roce-2024-2025 

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/1zsmost/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4881

více informací
Zpět

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, milé děti,


zveme Vás k zápisu do prvních tříd, který se bude konat 4. a 5. dubna 2024;

čtvrtek 4. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hod.
pátek 5. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hod.

Postup bude následující:
1. Elektronická registrace pro zákonné zástupce, kteří projeví zájem o pohovor dítěte s paní učitelkou (15–20 minut) ve čtvrtek 4. 4. 2024 nebo v pátek 5. 4. 2024 od 14.00 do 17.00 hod.

  •  Registrovat se můžete od 1. 4. 2024 06:00 hod. do 4. 4. 2024 10:00 hod. na odkazu https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/1zsmost/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4881
  • Zde vyplníte potřebné údaje do interaktivního formuláře a zároveň si vyberete jedno ze zápisových míst.
  • Po vyplnění interaktivního formuláře si vygenerujete samotnou žádost, kterou vytisknete, podepíšete a přinesete ji spolu se svým občanským průkazem a rodným listem dítěte k zápisu. V případě, že máte dítě v pěstounské péči, přineste s sebou i pravomocné rozhodnutí soudu, kterým Vám bylo dítě svěřeno do pěstounské péče (POZOR – žádost o přijetí k ZV podepisuje pracovník OSPODu, který má žadatele ve své agendě).


2. Pokud zákonný zástupce nemá možnost realizovat elektronickou registraci, může přijít osobně buď sám, anebo i s dítětem ve čtvrtek 4. 4. 2024 nebo v pátek 5. 4. 2024 od 14.00 do 17.00 hod. do školy.

  • Interaktivní formulář vyplní zaměstnanec školy, následně vygeneruje a vytiskne žádost, kterou zákonný zástupce na místě podepíše.
  • Zákonný zástupce má s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě, že máte dítě v pěstounské péči, přineste s sebou i pravomocné rozhodnutí soudu, kterým Vám bylo dítě svěřeno do pěstounské péče (POZOR – žádost o přijetí k ZV podepisuje pracovník OSPODu, který má žadatele ve své agendě).

3. Elektronická registrace pro zákonné zástupce, kteří nemají zájem o osobní přítomnost dítěte u zápisu ve škole ve čtvrtek 4. 4. 2024 nebo v pátek 5. 4. 2024 od 14.00 do 17.00 hod.

Po vyplnění interaktivního formuláře si vygenerujete samotnou žádost, kterou vytisknete, podepíšete, přiložíte k ní přílohy (kopie Vašeho občanského průkazu a rodného listu dítěte) a odešlete jedním z níže uvedených způsobů.

Způsoby podání žádosti o přijetí k ZV (základní vzdělávání):

Vždy se musí jednat o žádost o přijetí k ZV vygenerovanou po vyplnění interaktivního formuláře – součástí žádosti je vygenerované registrační číslo, které bude uvedeno na seznamu přijatých žáků

1. osobně v kanceláři školy (s sebou budete mít zcela vyplněnou, podepsanou žádost, rodný list dítěte, občanský průkaz),
2. do datové schránky školy sntxfp7 (lze bez elektronického podpisu),
3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!),
4. poštou nebo vhozením do schránky umístěné na budově školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 28. 4. 2023 přijít osobně podepsat do školy po předchozí telefonické domluvě (730 575 279) do kanceláře školy. Nezapomeňte přiložit k žádosti kopii rodného listu dítěte.

Předčasné zaškolení

Podmínkou pro přijetí dítěte narozeného v období od 1. září 2018 do 31. prosince 2018 (tzv. předčasného zaškolení) je doložení doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení. Nejzazším termínem pro vyplnění interaktivního formuláře a odeslání
podepsané vygenerované žádosti je pondělí 15. 4. 2024 do 08.00 hod.

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 bude zveřejněn na www.1zsmost.cz a zároveň bude
vyvěšen v tištěné podobě ve vitríně u hlavního vchodu do budovy školy v pondělí 15. 4. 2024 od 10.00 hod.Komunikace

Naše žáky v hodinách učíme spolupráci a dobré komunikaci

Rozvoj

Dbáme na rozvoj naší školy a do výuky začleňujeme moderní technologie.

Učení

Žákům předáváme zkušenosti, dovednosti a znalosti

Hodnocení

Společně hledáme nejlepší cesty výuky a hodnocení žáků.

Zdraví

Jsme škola přátelská k dětem s alergií a astmatem.