V lednu postupně navštívila školní družinka Městskou knihovnu v Mostě. Jako první dorazili do knihovny třeťáci. Zde si prohlédli především knihy s ilustracemi Josefa Lady. S  jeho kocourkem Mikešem „putovali“ do různých koutů světa. Děti z 2. a 4. oddělení družinky měly v knihovně na programu besedu o volném čase. Knihovnice jim také ukázala mnoho knih s touto tematikou. Jako  poslední do knihovny přišli prvňáčci. Většina z nich se přiznala, že jsou v knihovně vůbec poprvé! A tak  jsme si společně prohlédli oddělení pro mládež, kde jsme si povídali o knihách a o jejich půjčování.  Nakonec si děti poslechly a zahrály pohádku O dvanácti měsíčkách. Fotografie zde. (ph)