1. listopadu se děti v ZŠ Svážná do školy opravdu těšily.Čekaly je oslavy Halloweenu spojené s Dnem otevřených dveří pro rodiče.  Už před osmou hodinou se chodby zaplnily postavami strašidel  všech typů, kdo neměl masku, alespoň je obdivoval. I paní učitelky z prvního stupně vyučovaly celý den převlečené za dýně. A dopolední program byl opravdu pestrý. Menší žáci se bavili ve třídách, starší děti z 2.stupně se sešly v interaktivní učebně. Tady jim paní učitelka Čechová pověděla některé zajímavosti o tradici tohoto svátku a různých způsobech jeho oslav. Získané znalosti si pak mohli žáci ověřit pomocí interaktivní tabule. Se svými třídními učiteli pak žáci zamířili do svých tříd, kde pracovali ve skupinách podle svého zájmu. Někteří vyřezávali dýně, jiní vyráběli svícny z lahví, další malovali postavy černých koček a draků. Jiné skupinky vymýšlely a sepisovaly hrůzostrašné příběhy.Důležité bylo, že všichni pracovali s chutí a dobře se bavili.

V půl jedné se děti opět sešly, tentokrát v hudebně školy. Vybraly se a ocenily se  nejlepší výrobky a malby, proběhlo ocenění nejlepších masek. Zástupci jednotlivých tříd se zúčastnili soutěže v poznávání bylinek podle čichu, četly se jednotlivé příběhy. (příběhy ke stažení: „Žena v černých šatech“,“ Za zdmi školy“, „Vesnička Blackhot“) A aby se děti rozešly opravdu zvesela, po krátké ukázce tanečního umění Káji Zázvorkové z 8. třídy patřil na chvíli parket všem.

Odpoledne pokračoval program soutěžemi v prostorách školy .Všichni nadšeně obdivovali nádhernou výzdobu plnou světýlek, na kterou se použily i výrobky z dopoledních hodin. Děti plnily nejrůznější úkoly, rodiče je povzbuzovali, paní ředitelka v kostýmu rozdávala sladké odměny.

V podvečerních hodinách si děti zatančily a spokojeně se s rodiči a mladšími sourozenci rozešly domů. A podle jejich slov bude většina z nich na tento den dlouho vzpomínat. Fotografie zde.